Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

“Erasmus+ “ šanca pre “Vysokoškoláka” na vzdelanie v zahraničí

Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý dáva študentom šancu vycestovať za vzdelaním do zahraničia, naučiť sa okrem iného svetový jazyk, pripadne získať zručnosti, ktoré študentom napomôžu v ďalšom štúdiu či kariérnom postupe. Za program Erasmus+ je zodpovedná Európska komisia, ktorá zabezpečuje financovanie, určuje priority a ciele programu.  

 

Hlavným cieľom Erasmus+ mobilita je podpora mládeže v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy či športu.  

 

V každej partnerskej krajine zodpovedá za riadenie programu príslušná národná agentúra. V prípade Slovenska:  

 

SAAIC – Národná agentúra za vzdelávanie a odbornú prípravu  

NIVAM – Národná agentúra pre oblasť mládeže a športu  

 

Erasmus+ ako program nie je nový. Funguje od roku 1987 a prešlo nim od vzniku viac než 13 miliónov účastníkov. Rozpočet pre obdobie rokov 2021-2027 je približne 26,2 miliardy EUR, čo predstavuje bezmála o polovicu viac prostriedkov v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.  

 

Program Erasmus+

 

Kto sa môže Erasmus+ zúčastniť ?  

 

Každý študent vysokej školy 1.- 3. stupňa študujúci dennou či externou formou, pripadne absolvent do 12 mesiacov od ukončenia štúdia. Vysoká škola, na ktorej študent študuje musí byt súčasťou Erasmus University Charter. Na Slovensku je to v súčasnosti viac ako 30 univerzít. Či je aj Vaša univerzita súčasťou ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) zistíte v nasledovnom linku:  

Charta Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE)      

 

Podmienky pre prijatie do programu Erasmus+ má každá univerzita iné. Je potrebné informovať sa na oddelení zahraničných vzťahov fakulty, ktorú študent navštevuje. Každá vysoká škola má svojho Erasmus+ koordinátora, ktorý Vám mnohé otázky objasní.  

 

Grant, alebo finančný príspevok, bude na vysokých školách pridelený len študentovi, ktorý ma ukončený prvý ročník vysokoškolského štúdia. Záleží tiež na tom či sa jedna o „štúdium“ na zahraničnej vysokej škole alebo o „stáž“ v zahraničí.

 

Študent sa do programu Erasmus+ prihlasuje na svojej domácej vysokej škole, pričom musí splniť všetky špecifické podmienky danej školy. Podmienky na pridelenie grantu, ich výšku, dĺžku obdobia študenta v zahraničí či potrebné zmluvy, prípadne iné dokumenty sa môžu naprieč univerzitami líšiť.

Každá škola ma iný spôsob podávania prihlášok. Nezriedka je možnosť podať prihlášku online na webových stránkach školy, prípadne prostredníctvom aplikácie (napr. https://studyabroad.sk/). Termín pre žiadateľov na podanie prihlášok mobilít stanovujú VŠ.

Súčasťou prihlášky býva motivačný list, do úvahy sa však berú aj študijné výsledky, jazyková zdatnosť, aktivity spojene s propagáciou VŠ a osobný pohovor.  

 

Ak bude kandidát úspešný, čaká ho ešte zabezpečiť si nasledovné dokumenty:  

 

- Online Learning Agreement – OLA – zmluva o štúdiu obsahujúca zoznam predmetov, ktoré bude študent v zahraničí študovať.

OLA (learning-agreement.eu) 

 

- Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory podpísanú študentom a domácou vysokou školou  

- Zmluvu o štúdiu pripadne stáži schválenú samotným študentom, ale aj domácou a hostiteľskou inštitúciou  

- Nezriedka je potrebná dohoda o prenose kreditov – podmienky si určuje domáca VŠ  

 

 

Ako dlho môže účastník programu zostať v zahraničí?  

 

Študenti: štúdium alebo stáž: 2 – 12 mesiacov (za každý stupeň štúdia)

  

Absolventi stáž: 2 – 12 mesiacov vrátane posledného stupňa štúdia  

 

Doktorandi:     krátkodobá mobilita (štúdium alebo stáž): 5 – 30 dní  

                        dlhodobá mobilita (štúdium alebo stáž): 2 – 12 mesiacov  

                        spolu maximálne 12 mesiacov  

 

 

Grant alebo finančný príspevok slúžiaci na čiastočné pokrytie nákladov  

 

Granty v svojej podstate slúžia na pokrytie cestovných a pobytových nákladov študenta pri štúdiu v zahraničí. Výška grantu je jednotná pre všetkých študentov v závislosti od programu študent/stáž, ale zároveň aj od krajiny, v ktorej bude študent študovať.  

 

 

SADZBY GRANTOV PRE ŠTUDENTOV, ČERSTVÝCH ABSOLVENTOV A ZAMESTNANCOV VŠ V PROGRAME ERASMUS+

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV 2023 – EAC/A10/2022  

 

Podľa oficiálnej stránky Národnej agentúry Erasmus+ https://www.erasmusplus.sk/  

 

 

I. MOBILITA DO ČLENSKÝCH KRAJÍN EÚ A TRETÍCH KRAJÍN PRIDRUŽENÝCH K PROGRAMU

 

Základné sadzby individuálnej podpory pre študentov a čerstvých absolventov a príspevky na navýšenie na dlhodobú mobilitu:  

 

 

II. MOBILITA DO TRETÍCH KRAJÍN NEPRIDRUŽENÝCH K PROGRAMU („medzinárodná mobilita“)

 

Základné sadzby individuálnej podpory pre študentov a čerstvých absolventov a príspevky na navýšenie na dlhodobú mobilitu:  

 

 

Zoznam krajín v jednotlivých regiónoch je zverejnený na stránkach Európskej komisie  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/who-can-participate/eligible-countries_sk  

 

 

Dôležité linky:  

 

SAAIC https://www.saaic.sk/                   NIVAM https://nivam.sk/  

 

                                                  

 

Galéria “Erasmus+ “ šanca pre “Vysokoškoláka” na vzdelanie v zahraničí