Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Naučte sa správne oslovovať alebo ako na tituly na VŠ

[[contentNavigation]]

Tituly sú niečo, čo robí vaše meno zaujímavejšie a „vzdelanejšie“. Hoci sa to nehovorí nahlas, vyučujúci na vysokoškolskej pôde doslova titulmi žijú. Niet sa čomu čudovať - tvrdo si svoj titul vybojovali za dlhé časové obdobie. Posadnutosť titulmi je možné vidieť v e-mailoch, je dobré klásť veľký dôraz na správne oslovovanie. Ak ste mali do činenia s nejakou podobnou situáciou, iste si uvedomujete, akú šarapatu môže spôsobiť chybné skomolenie mena pri vypracovávaní bakalárky či diplomovky. Pozrieme sa teda na to, s akými titulmi sa na VŠ môžeme stretnúť.

 

Všeobecné zásady

A) Pri oslovení dbáme na vyjadrenie čo najväčšej úcty, t.j. z titulov vyberieme ten najvyšší (prof. Judr. Jozef XY, Ph.D. oslovujeme pán profesor). Pokiaľ má daná osoba funkciu alebo hodnosť vyššieho významu, oslovujeme funkciou (pán rektor, a pod.).

B) Vždy oslovujeme len jedným titulom alebo funkciou (nikdy nie pán profesor doktor Jozef XY). Ak používa dotyčný dva tituly rovnakej hodnosti, je na vás, ktorú si zvolíte alebo to vyplynie zo situácie.

C) Pri žene pridáme do oslovenia „pani“ bez ohľadu na rodinný stav (nikdy nie vážená slečna docentka). Výnimočné sú situácie, keby si sama vyžiadala iné oslovenie.

 

Niekoľko titulov na rozoznanie

1. DiS.

Výnimka - titul nepochádza z VŠ, ale VOŠ. Ak budete musieť napísať v bakalárskej práci za menom takýto titul, osoba je diplomovaný špecialista. Týmto titulom sa väčšinou neoslovuje.

 

 2. Bc., BcA.

Sú to absolventi bakalárskych odborov, v druhom prípade umelecky zameraní. Prvá skratka Bc. znamená bakalár, píše sa pred menom a ani týmto titulom neoslovujeme.

 

 3. Mgr., MgA ; Ing. Arch.

Titulom magister disponujú absolventi magisterského stupňa vzdelania, druhý variant Mg.A sú umelecky zameraní. Píše sa pred menom a držiteľov oslovujeme pán magister / pani magisterka.

Titul inžinier je na rovnakej úrovni vzdelania udeľovaný absolventom techniky, ekonomiky, pôdohospodárskych škôl, v druhej verzii sú absolventi vyštudovaní architekti. Píše sa pred menom, oslovujeme pán inžinier / pani inžinierka.

 

4. MUDR. MDDr., JUDr., PhDr., RNDr., MVDr., THDr., PharmDr. ...

Tieto tituly sú malé doktoráty, ktoré získajú absolventi štúdia zakončeného rigoróznou skúškou alebo tí, ktorí si doplnili svoj pôvodný titul Mgr. Píšu sa pred menom, oslovujeme pán doktor / pani doktorka.

 

5. Ph.D., Th.D.

Jedna z najčastejších chýb v spomínaných e-mailocha alebo napríklad pri písaní práce, keď sa má začať oslovením. Tieto tituly sú veľké doktoráty, udeľované absolventom doktorského štúdia - Th.D. v odbore teológia, inak dostanú Ph.D. Píšu sa za menom, oslovujeme prvými titulmi - pán doktor / pani doktorka.

 

6. doc.

Vedecko-pedagogický titul docenta. Píše sa opäť pred menom, oslovujeme pán docent / pani docentka.

 

7. prof.

Je titul pre vedecko- pedagogický titul profesora. Píše sa pred menom a oslovujeme pán profesor / pani profesorka.

 

8. Staršie tituly - CSc., Dr., DrSc.

Tituly CSc. a Dr. boli nahradené Ph.D., v súčasnosti sa neudeľujú. Titul DrSc. Bol udeľovaný ako vedecká hodnosť. Môžete sa však s nimi stále stretnúť, neoslovujeme titulom CSc., ale iným, v ostatných prípadoch, kde je základ ,,Dr“, nositeľa oslovujeme ako doktora.

 

9. Profesné tituly - LL.M, MBA a i.

Na Slovensku nie je používanie týchto titulov upravené zákonom, udeľujú ich súkromné organizácie alebo školy po získaní zahraničnej akreditácie. Stoja za menom, neoslovujeme nimi.

 

Názorné príklady v skratke:

Bc. Novák – pán bakalár Novák

Mgr. Novák – pán magister Novák

Ing. Novák – pán inžinier Novák

PhDr. Novák – pán doktor Novák

Mgr. Novák, PhD. – pán doktor Novák

Mgr. Novák, DrSc. – pán doktor Novák

doc. PhDr. Novák – pán docent Novák

prof. Mgr. Novák, PhD. – pán profesor Novák

 

Podklady k záverečnej práci

Nechajte si vytvoriť podklady u nás za skvelú cenu.

Už od 9€
Objednať

Pozrite si aj iné z našich blogov.