Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Rozdiel medzi citáciou a parafrázou

parafraza vs. citacia

 

Neodmysliteľnou súčasťou každej študentskej seminárnej a záverečnej práce je správne používanie citácií. V praxi sa často stretávame s tým, že rozlišovanie týchto dvoch spôsobov preberania myšlienok od iných autorov je pre študentov problematické a často to mnohí veľmi neodlišujú.

 

Je veľmi dôležité rozlišovať medzi citáciou a parafrázou a používať správnu techniku citovania. Všetky prevzaté myšlienky, ktoré sme zosumarizovali v našej práci je potrebné správne označiť, nesmieme si ich privlastniť pokiaľ nie sú našimi vlastnými z vlastnej hlavy, v opačnom prípade by sa jednalo o plagiát.

 

            Prevzatý text môžeme buď odcitovať v presnej formulácii a štylizácii tak ako sme ho objavili - teda od slova do slova. Práve tento spôsob je definovaný ako citácia, doslovné prevzatie vyjadrenia niekoho iného. Citát sa musí písať do úvodzoviek a musí sa uviesť zdroj, osoba od ktorej daný citát preberáte.


Iný spôsob, ktorý je možné v písomnej práci uplatniť je parafrázovanie čo je vlastne tá istá myšlienka preformulovaná inými slovami. Myšlienka teda nie je prevzatá doslovne ale vysvetlená svojimi vlastnými slovami. Parafráza sa do úvodzoviek nedáva ale je tiež nutné uviesť autora, od ktorého myšlienku preberám.

 

            Techniky citovania

 

            Oba tieto spôsoby citáciu i parafrázu je nutné v písomnej práci označiť. Na to nám slúžia techniky citovania. O týchto technikách spravidla rozhoduje škola, ktorá stanovuje odporúčanú techniku. Je potrebné dodržiavať jednotnosť tejto techniky počas písania v celej práci. Nie je vhodné striedať v jednej práci viacero techník, to pôsobí nejednotne, neprofesionálne a vzbudzuje chaos.

 

            Vo všeobecnosti sa odporúča pri písaní záverečných prác systém mena a dátumu. Za citovanou informáciou v texte sa v zátvorke uvedie meno autora a rok. Ak je meno autora súčasťou textu, uvedie sa v zátvorke rok. Ak sa citujú viaceré publikácie toho istého autora s rovnakým rokom, odlíšia sa malými písmenami (a, b, c, atď.) za rokom vo vnútri zátvoriek a tiež za rokom v zozname použitej literatúry. Pri tejto metóde je nevyhnutné upraviť zoznam použitej literatúry tak, aby za menom autora nasledoval rok vydania. Zoznam sa v tomto prípade usporadúva abecedne podľa priezviska autora.

 

Uvádzame príklady akou technikou sa môže citovanie resp. parafrázovanie uviesť v praxi.

parafraza a citacia v diplomovej pracu

 

Ak sú dva alebo traja, jednoducho ich spomenieme, či už v zátvorke alebo v texte a do zátvorky už dáme len rok. Ak je to kolektív autorov, použijeme priezvisko prvého + skratku:

  • a kol. pre slovenské spoluautorstvo,
  • et al. pre zahraničné.

parafrazovanie citacia

Vymenovávanie dvoch – troch autorov v zátvorke:

  • (AB a XY, 2022)
  • s čiarkami: (AB, XY, 2022)
  • s pomlčkou: (AB – XY, 2022)

 

Posledným bodom bude sekundárna citácia, t. j. citujeme myšlienku iného autora (AB), ktorú použil iný autor (XY). Inak povedané, ak chcem použiť myšlienku z určitej knihy a za tou myšlienkou je označená citácia, využívam sekundárnu citáciu. Tu nám poslúži IN:

XY vo svojej druhej knihe z roku 2023 konštatuje, že je stále veľa ľudí, ktorí neveria, že je zem guľatá (in AB, 2022).

 

           Vo všeobecnosti platí, že osobná zakomponovanosť v písomnej práce je to najlepšie, formulovanie čo najviac vlastných myšlienok do textu, zamýšľanie sa nad samotnou témou, snaha o osobný vklad do samotného diela. To sa pri hodnotení cení najviac, no povedzme si pravdu, s týmto si nevystačíte a citovaniu iných autorov sa nevyhnete. Kvalitná práca sa vyznačuje prevahou parafráz nad citáciami, správnym označením zdroja, citovaním pričom myšlienka od iného autora použitá v texte by nemala mať väčší rozsah ako jeden odsek. Tak hor sa do písania, prajeme Vám veľa zdaru!

V prípade, že by ste mali k úvodu, ako aj k iným častiam záverečných prác nejaké ďalšie otázky, pokojne nás kontaktujte. Náš tím odborníkov na všetky typy záverečných prác je Vám vždy k dispozícii.

 

 

Už od 9€
Objednať

Galéria Rozdiel medzi citáciou a parafrázou