Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Seminárna práca: Prvý krok k úspešnému zvládnutiu práce záverečnej

Seminárna práca je súčasťou života každého študenta. Je jedno, na akej výške ste, už prvý semester Vám nejakú seminárku do cesty zaručene pripletie. A tak, radšej skôr ako neskôr je fajn vedieť, čo všetko by dobrá seminárna práca mala obsahovať. Lebo nie nadarmo sa vraví, a nie je to len také tvrdenie do vetra, že s každou dobre zvládnutou seminárkou ste o kúsok bližšie k zvládnutiu práce záverečnej. Neveríte? My Vás presvedčíme o tom, že je užitočné seminárne práce neflákať, prípadne si pri ich tvorbe nechať poradiť od odborníkov.

Seminárna práca: Ako má vyzerať a čo je jej obsahom?

[[contentNavigation]]

Písať seminárnu prácu nie je až také ťažké, ako sa hovorí. Presvedč sa o tom sám. Seminárnu prácu je potrebné stále písať na tému vopred určenú, t. z. na tému, ktorú Vám vopred zadal v škole Váš učiteľ. Nie vždy sa jedná o tému blízku Vášmu srdcu. Na základe toho sa Vám, my snažíme aspoň v krátkosti priblížiť, čo všetko by mala seminárna práca obsahovať a ako úspešne zvládnuť napísanie samotnej seminárnej práce. Mnoho študentov má problém s tým, ako začať písať samotnú seminárnu prácu. Táto seminárna práca je vždy podmienkou na získanie skúšky na univerzite. Ak študent vždy poctivo a presne podľa pokynov vypracuje seminárnu prácu, vypestuje si tak správne návyky pri písaní menších seminárnych prác a následne sa mu bude ľahšie písať bakalárska práca, diplomová práca, dizertačná práca a pod. Seminárne práce tak pomáhajú študentom zvládnuť obsah študovaného predmetu, a zároveň tak preukázať autorskú spôsobilosť.

Nižšie si vysvetlíme základnú štruktúru písania seminárnej práce, ale ešte predtým si položíme zopár otázok a to:

·      Ako písať seminárnu prácu?

·      Čo všetko by mala seminárna práca obsahovať?

·      Načo konkrétne sa zamerať?

Najčastejšie sa študenti zamýšľajú nad tým, ako začať písať samotnú seminárnu prácu.

Skutočne, keď budete každú seminárnu prácu brať ako užitočnú predprípravu na bakalárku či diplomovku, máte o problém menej.

 

Ako teda na seminárku, aká má byť a čo všetko v nej nesmie chýbať?

Tak po prvé, každá seminárna práca musí mať štruktúru, ktorá je pevná a nemenná. Preto nezabudnite, že každá seminárna práca musí obsahovať: titulný list, obsah, úvod, jadro, ciele práce, záver, zoznam bibliografických odkazov. Väčšina študentov si myslí, že seminárna práca, sa začína písať úvodom, ale to je omyl.

Úvod ako aj samotný záver by mali mať rozsah pol až jednu stranu. Seminárna práca sa, ale začína písať od jadra. Jadro závisí od presného rozsahu a zadania. Najprv je potrebné si vyhľadať a naštudovať literatúru, ktorú Vám v škole odporučil Váš učiteľ. Pri písaní seminárnej práce, môžete taktiež využiť aj internet, kde nájdete množstvo informácií o téme, a zároveň aj veľké množstvo online kníh. Je dôležité si dať v tomto smere pozor na plagiátorstvo, ktoré nie je zo strán škôl akceptovateľné. Preto každá prevzatá idea musí mať uvedený zdroj odkiaľ ste čerpali. Ako prvé si vymedzte informácie a myšlienky týkajúce sa Vašej konkrétnej témy. Následne si definujte základné pojmy. Seminárnu prácu je dôležité si vždy rozdeliť na jednotlivé kapitoly a podkapitoly, pretože to pôsobí lepšie a úhľadnejšie. Nakoniec nebudete mať problém potom vytvoriť prehľadný obsah.

Čo sa týka samotného číslovania strán, to zvyčajne seminárna práca nevyžaduje, týka sa to väčšinou prác väčšieho rozsahu, ale kľudne ak chcete, môžete si každú stranu očíslovať, ľahšie sa Vám potom bude robiť obsah. Ešte jeden z dôležitých bodov je, vždy si pred samotným začiatkom písania nájsť a prečítať smernicu Vašej školy. V smernici je uvedené, ako má vyzerať titulný list, čo má práca obsahovať, ako správne citovať a zapisovať bibliografické odkazy, aký typ písma máte použiť pri písaní, aké riadkovanie, ako máte vo worde nastaviť okraje podľa typu práce a pod.

Ako sme vyššie uviedli základnú štruktúru seminárnej práce, tak teraz si trochu viac povieme o každej jej samostatnej časti.

 

Časti seminárne práce

 

  1. Titulný list – obsahom titulného listu musí byť, názov samotnej práce, názov predmetu výučby, meno konkrétneho učiteľa (profesora), meno a priezvisko študenta, dátum ukončenia seminárky.
  2. Obsah seminárnej práce – obsah seminárky, kapitoly, podkapitoly.
  3. Úvod – vzťahuje sa na konkrétne spracovanú tému. V úvode je potrebné, aby študent výstižne na pol, až jednu stranu uviedol čitateľa do problematiky, ktorou sa zaoberá samotná seminárna práca.
  4. Jadro seminárnej práce – samotný text práce na vybranú tému. Text je členený na kapitoly a podkapitoly.
  5. Ciele práce – hneď na začiatku, je potrebné si určiť hlavný cieľ práce, čím sa budeme v celej seminárke zaoberať.
  6. Záver – popis práce aj s uvedením prameňov, hodnotenie aj vlastný názor na problematiku. Rozsah má podobný ako úvod seminárnej práce, zahŕňa zhrnutie celej seminárky. Záver seminárnej práce by mal obsahovať zhrnutie hlavných poznatkov, návrhov, mal by poukázať na to, či sa splnil cieľ seminárnej práce.
  7. Resumé – stručné zhrnutie celej seminárnej práce v rozsahu asi 15 viet. Najčastejšie sa uvádza v anglickom jazyku.
  8. Zoznam bibliografických odkazov – posledný povinný bod každej seminárnej práce, v ktorom sa uvedú všetky literárne zdroje, z ktorých sme pri jej tvorbe čerpali. Obsahuje zoznam použitej literatúry z kníh ako aj literatúry, prostredníctvom internetu. Študent musí v tejto časti uviesť všetky zdroje, ktoré použil pri písaní. Bibliografia, má presnú normou stanovenú formu zápisu, ktorú nájde študent v smernici školy. Dôležité je, aby zoznam bibliografie bol zoradený podľa abecedy. Nižšie Vám uvádzame príklady zápisu knižnej bibliografie.

 

ARMSTRONG, M., 2008. Motivating people. In: How to Manage People: chapter 03. London: Kogan Page Ltd.

DUDINSKÁ, E. a kol., 2011. Manažment ľudských zdrojov. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška. ISBN 978-80-7165-831-3.

HELUS, Z., 2011. Úvod do psychológie. Praha, Portál. ISBN 80-7178-807-4.

 

Ako sami vidíte, napísať seminárku nie je nič zložité. V prvom rade, je najťažšie sa rozbehnúť a začať so samotným písaním, následne to už ide samo. Vieme, že prvá seminárna práca, bude pre Vás postrachom, ale veríme, že už pri každej ďalšej práci, budete profesionáli.

Snáď sme Vám, týmto príspevkom pomohli a seminárky už pre Vás nebudú takým strašiakom. Ak by však predsa len čosi, sme tu pre Vás, pokojne sa na nás obráťte, pomôžeme, poradíme, so seminárkami aj s inými typmi vysokoškolských prác.

Podklady k seminárnej práci

Nechajte si vytvoriť podklady k vašej záverečnej práci u nás. Profesionálni autori a skvelá cena.

Už od 9€
Objednať