Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Seminárna práca vs. záverečné práce

Každý študent dobre vie, že písanie seminárnych prác je neoddeliteľnou súčasťou celého vysokoškolského štúdia. Napísať takú či hentakú seminárku tak musí zvládať už prvák v úvodnom semestri. A keď to náhodou nezvláda, pomôžeme my.

Napriek všetkým pripomienkam je však pravidelné písanie seminárok dobrou predpprípravou na prácu závažnejšiu – bakalársku alebo diplomovú prácu, ktorým sa vyhnúť taktiež nedá.

Hoci sa seminárkami študent v písaní dosť „vycvičí“, predsa len je treba myslieť na to, že nie je práca ako práca.  Rozdielov  medzi seminárkami a prácou záverečnou je totiž skutočne veľa. Nie je to len o tom, že seminárka je jednoduchšia, odpadá množstvo formátovania a iné „oficiality“. Čo ďalšie ju odlišuje napríklad od diplomovky?

Držte formu

I keď seminárka väčšine študentov nenaháňa taký strach, ako tvorba práce záverečnej, predsa len je pri jej písaní potrebné myslieť na zopár podstatných detailov. Jedným z nich je i presná, vopred daná forma seminárnej práce.

Kvalitná seminárka by mala byť presne štruktúrovaná a obsahovať úvodnú stranu, samotný obsah, hlavný text seminárky (jadro), záver, resumé bibliografické údaje. Pravdaže, rozsahovo ani informačným nasýtením sa diplomovke nemôže rovnať, no pri poctivom písaní vedia byť seminárky pri tvorbe záverečnej práce veľmi nápomocné. Aj preto si mnohí študenti volia tému diplomovky, ktorej sa už stihli venovať skôr – práve v nejakej seminárnej práci.

Diplomovka má oproti seminárnej práci omnoho pevnejšie, nemenné zloženie, ktoré neradno podceniť.  

Každá diplomová práca musí obsahovať:

  • Úvodnú stranu - obsahuje informácie o univerzite,  v strede strany je názov témy, pod ním typ práce aj informácie ohľadom študijného programu, meno vedúceho záverečnej práce, dátum, mesto a tiež meno autora práce.
  • Čestné vyhlásenie - obsahuje text, v ktorom autor čestne vyhlasuje, že záverečnú prácu písal sám.
  • Poďakovanie – toto je nepovinná časť diplomovky, a teda nemusí byť súčasťou záverečnej práce. Zvyčajne slúži ako priestor pre poďakovanie sa školiteľovi.
  • Abstrakt - musí byť písaný v štátnom a jednom zo svetových jazykov.
  • Kľúčové slová - vybrané slová z práce, ktoré majú výpovedno - kľúčovú hodnotu, nakoľko sa v práci vyskytujú najčastejšie. S témou práce úzko súvisia a uvádzajú sa aj v cudzom jazyku.
  • Obsah práce
  • Úvod
  • Záver
  • Zoznam bibliografických odkazov
  • Obrázková príloha (môže, no nemusí byť súčasťou záverečnej práce).

Nielen forma robí prácu prácou, čo rozhoduje je aj rozsah daného textu. Kým seminárky sa pohybujú kdesi na úrovni niekoľkých strán (je to individuálne a závisí to od konkrétneho zadania), diplomová práca má presne daný minimálny počet strán – vo väčšine prípadov je to 40 až 50 normostrán.

Čo je však najväčším rozdielom medzi prácami seminárnymi a tou záverečnou – diplomovou, iba ňou a jej obhájením ukončujeme druhý stupeň vysokoškolského štúdia, a preto by sme k nej mali pristupovať zodpovedne a s potrebnou vážnosťou.

 

Pozrite si aj iné z našich blogov.

Alebo Vás zaujíma Prečo som založil VSpráce.sk?