Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - moderná a európska

Predstavíme vám ďalšiu slovenskú univerzitu, ktorá sa hrdí, a veríme, že právom, prívlastkami ako moderná či európska vysoká škola.

Čím všetkým sa môže Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre pochváliť a čo možno považovať za jej slabšie stránky?

Trochu z histórie Univerzity Konštantína Filozofa

Predchodcom univerzity bol Pedagogický inštitút zriadený v Nitre v roku 1959. V roku 1964 bol však inštitút zrušený a namiesto neho bola zriadená Pedagogická fakulta. V roku 1992 bola zlúčením Pedagogickej fakulty a Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre zriadená Nitrianska univerzita, ktorá bola však ešte v tom istom roku rozdelená na Vysokú školu poľnohospodársku a Vysokú školu pedagogickú. Súčasný názov nesie univerzita od roku 1996, keď bola Vysoká škola pedagogická v Nitre zákonom č. 324/1996 Z.z. premenovaná na Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre.

Fakulty UKF

Súčasťou univerzity je päť fakúlt. Ich pracoviská ponúkajú široké spektrum bakalárskych, magisterských i doktorandských študijných programov v dennej aj externej forme štúdia.

Fakulta prírodných vied (FPV) poskytuje príležitosť študentom,  ktorí si chcú prehĺbiť vedomosti v matematike, fyzike, informatike, geografii, biológii, gemológii, ekológii či environmentalistike, majú záujem stať sa učiteľmi prírodovedných predmetov alebo vedeckými pracovníkmi v oblasti prírodných vied. Absolventi tejto fakulty sa vedia uplatniť aj ako odborníci vo všetkých základných oblastiach prírodných vied alebo ako učitelia akademických predmetov pre základné a stredné školy.

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva (FSVaZ) sa zameriava na štúdium psychológie, sociológie, sociálnej práce, sociálnej a misijnej práce v rómskej komunite, ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo, zdravotnícke záchranárstvo a fyzioterapiu. Absolventi sociálnych vied a odborov nájdu uplatnenie v štátnej a verejnej správe, vo vede i výskume, v zdravotníctve aj v sieti sociálnych služieb.

Fakulta stredoeurópskych štúdií (FSŠ) sa zameriava na vzdelávanie národnostných menšín, na učiteľstvo pre školy s vyučovacím jazykom maďarským, cestovný ruch, kultúrnu a sociálnu antropológiu, hungarológiu a prekladateľstvo. Je určená aj pre všetkých študentov, ktorých zaujíma problematika dejín a kultúry národov strednej Európy. Absolventi sa následne uplatnia v kultúrnych, spoločenských a sociálnych inštitúciách a tiež v štátnej a verejnej správe.

Filozofická fakulta (FF) sa orientuje na štúdium humanitných, spoločenských a filologických vied. Z jej radov tak vzídu odborníci na kultúru, médiá, umenie, históriu, verejnú správu ako aj kvalifikovaní tlmočníci a prekladatelia. Zabezpečuje tiež prípravu pedagógov pre II. stupeň základných škôl, ako aj pre stredné a vysoké školy.

Pedagogická fakulta (PF) a jej študijné programy sú orientované na učiteľstvo v rôznych kombináciách. Poskytuje aj štúdium v jednopredmetových študijných programoch. Absolventi daných študijných smerov nájdu uplatnenie nielen v školstve, ale aj v poradenstve a v iných oblastiach spoločenského života.

Štúdium na UKF

Snáď najväčšou devízou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je orientácia na vzdelávanie národnostných menšín na Slovensku. Pravdaže, nielen toto je to, čo z nej robí jednu z najrenomovanejších univerzít u nás. Býva označovaná ako európska a pokroková vysoká škola s kvalitnými profesormi a moderným spôsobom výučby. Aj preto sa sem každoročne hlási omnoho viac uchádzačov, ako je možné reálne prijať.

Kto si však verí, nech sa nebojí a podá si prihlášku na Univerzitu Konštantína Filozofa. Kvalitných študentov predsa ocení každá univerzita. Tak držíme prsty!

 

Podklady k bakalárskej práci

Nechajte si vytvoriť podklady k vašej záverečnej práci u nás. Profesionálni autori a skvelá cena.

Už od 9€
Objednať

 

Pozrite si aj iné z našich blogov.

Alebo Vás zaujíma Prečo som založil VSpráce.sk?

Galéria Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - moderná a európska