Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Úvod a bakalárska práca – naučte sa ho správne napísať

Úvod je v bakalárskej práci prvou hlavnou kapitolou v jadre vypracovaného, ktorá otvára celú myšlienku tejto záverečnej práce. Úvod bakalárskej práce by mal obsahovať množstvo dôležitých informácií, no niektoré by mal prenechať ostatným častiam práce. Ako by mal teda vyzerať úvod, čo doň patrí a čo doň nepatrí?

Úvod do bakalárskej práce

V úvode bakalárskej práce začínate riešiť priamo tému vašej práce. Spomeniete prvé problémy, hypotézy a ďalšie súvislosti, pre ktoré ste sa rozhodli danú tému spracovať, vymenujete metodologické postupy, ktoré sa doteraz použili (konkrétnejšie sa im budete venovať v metodologickej časti práci) a ktoré použijete vy, načrtnete, čo od práce očakávate a aké závery váš výskum alebo analýza pravdepodobne prinesú. Môžete pokojne načrtnúť aj to, čo si sľubujete od vašej práce, aký problém by mohla vyriešiť a ako by sa v nej mohlo ďalej pokračovať.

Poďakovanie

V úvode vašej bakalárskej práce rozhodne nespomínajte žiadne poďakovanie a iné formálne časti práce – sú to totiž samostatné „kapitoly“, ktoré sa nachádzajú na úplnom začiatku práce. V úvode práce tak nespomínate žiadnych spolupracovníkov, školiteľa, rodičov, ani nikoho ďalšieho. Im patrí práve pár jednoduchých viet v krátkom poďakovaní, ktoré napíšete na samostatnej strane.

Abstrakt

Abstrakt v slovenskom a abstract v cudzom jazyku je veľji podobný resumé alebo zhrnutiu obsahu bakalárskej aj diplomovej práce. Píše sa tak, ako by ho písala cudzia osoba o vašej práci. Je to krátke vysvetlenie obsahu celej práce pre potenciálneho čitateľa. Tieto informácie teda rozhodne nepatria do úvodu práce, kde sa rieši už samotná téma. 

Základná terminológia

V úvode nevysvetľujte význam žiadny odborných slov a termínov, ktoré sa týkajú vášho odboru a témy práce. Na to slúži samostatná kapitola, a to základná terminológia, ktorá je tiež hlavnou časťou vašej bakalárskej práce. Nachádza sa pred úvodom, aby sa každý čitateľ mohol zoznámiť s dôležitými termínmi ešte pred samotnou prácou.

Súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí

V úvode môžete naozaj okrajovo spomenúť predchádzajúcich autorov, ktorý sa danej problematike venovali a na ktorých možno aj nadväzujete s vašou prácou. Rozbor jednotlivých diel a ich krátky opis však riešite v kapitole o súčasnom stave riešenej problematiky – kde môžete už citovať prvé diela, ale aj ich vlastnými slovami opísať.

 

Podklady k bakalárskej práci

Nechajte si vytvoriť podklady k vašej bakalárskej práci u nás. Profesionálni autori a skvelá cena.

Už od 9€
Objednať