Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Formálne úpravy záverečnej práce II.

Záverečná práca musí mať určitú formu, zvyčajne pevne danú,  aby bola úspešná. Na čo všetko je potrebné pri jej písaní dbať, na čo nemožno zabudnúť a čo do nej skutočne nepatrí?

Pevná štruktúra

Súčasťou záverečnej práce, či už ide o bakalárku alebo diplomovku, je vždy teoretická praktická časť.

Teoretická časť – pozostáva z dôsledného, koncepčne sceleného výberu vhodnej literatúry, presných citácií z nej a taktiež z internetových zdrojov, ktorými sme si pri jej písaní pomáhali.

Ešte pred samotným písaním teoretickej časti je dobré pomôcť si kvalitnými rešerše, čo sú vlastne vyhľadané údaje ohľadne publikovanej literatúry, ktorú potrebujeme na nami zvolenú tému záverečnej práce.

Toto skutočne veľmi pomôže, nech vieme, s čím môžeme počítať, čo zoženieme a akú literatúru je treba nahradiť inými zdrojmi.

Ako vyplýva z názvu tejto časti, študentmi pomerne málo obľúbenej, ide o teóriu, zväčša odborné fakty a údaje, prípadne citácie a výroky iných, preto je potrebné na to prihliadať a citovať presne, s úvodzovkami a vždy s uvedením zdroja, aby sme predišli obvineniam z plagiátorstva.

Zmyslom teoretickej časti záverečnej práce je predovšetkým dôsledne a zrozumiteľne vysvetliť základné pojmy v nej, aby bolo zrejmé, že i vy sami chápete problematiku a v budúcnosti tak dokážete získané teoretické vedomosti využiť aj v praxi.

Praktická časť – táto časť záverečnej práce je tou podstatnejšou zložkou, pretože pri nej naplno preukážete vlastné vedomosti, zručnosti aj orientáciu v danej téme.

Realizovať sa môže viacerými spôsobmi – Ako analýza alebo formou výskumu.

Najbežnejšími metódami výskumu sú: rozhovor, dotazník, anketa.

Tiež môžete využiť metódu pozorovania, prípadne obsahovú analýzu, čo je analýza zameraná na obsah dokumentu a využíva sa najmä pri skúmaní historických javov a faktov.

Všetko záleží na vás a na téme vašej práce, podľa toho volíte aj spôsob skúmania a získavania konkrétnych, praktických údajov.

    

Spolupráca so školiteľom

Či už ide o časť praktickú alebo teóriu, nezabúdajte na vášho školiteľa, s ktorým poctivo preberte každú kapitolu aj následný postup ďalšej tvorby vašej záverečnej práce.

Častokrát je práve on tou správnou osobou, ktorá vás usmerní, aby ste dodržali predpísanú štruktúru práce, mysleli na doslovné citácie literárnych aj internetových zdrojov, aby ste nezabúdali, že ako bakalárska, tak i diplomová práca musí byť napísaná v súlade s požiadavkami danej vysokej školy.

Tu totiž viac, ako inde platí, že forma je minimálne rovnako dôležitá ako obsah textu.

 

 

Pozrite si aj iné z našich blogov.

Alebo Vás zaujíma Prečo som založil VSpráce.sk?