Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Najčastejšie gramatické chyby, ktoré už nikdy nespravíte

najcastejsie gramaticke chyby

 

Človek je tvor omylný a každému sa občas podarí spraviť gramatickú chybu. Pri dokumente, ako je bakalárskadiplomová práca, je to o to citlivejšie, že gramatika je jedným z hodnotiacich faktorov záverečnej práce. V dobe, kedy rôzne korektory ( spell check ) dokážu chybu v texte podčiarknuť, je tento problém menej častý, ale spoliehať sa na automatické podčiarkovanie nie je úplná istota.

Uvedieme príklad.
Chcel by som sa poďakovať profesorom, ktorý mi pomohli pri písaní diplomovej práce.
Pri písaní textu, Word alebo iné programy slovíčko „ktorý“ nepodčiarknu, lebo je napísané správne, ale v kontexte množného čísla ( viacerí profesori ) ide o gramatickú chybu.

Je prekvapujúce, že mnoho ľudí rieši dilemu, ako napísať ktorých alebo ktorích.

R je tvrdá spoluhláska, preto v tomto prípade vždy píšeme „ktorých“.

Mi alebo my

V rýchlosti sa tento preklep môže stať mnohým ľuďom. V prípade, že hovoríme o sebe, píšeme mi.
Príklad: Podal by si mi, prosím, pero?
Podobne, ako v mnohých iných prípadoch, aj tu je dobré spojiť správny tvar slova s mnemotechnikou ( polomer Zeme 6378 km – ŠeTri Sedem Oslov ). V prípade mi/my si môžete pomôcť tak, že v slove MI je I osamote, ako ja/mne.


Z teba / s teba

Opäť pomerne častá chyba, ktorá je do očí bijúca. Učiteľ na škole nám dal príklad, ktorý nám často zachránil diktát.
Použil dve vety:
„Mňa z teba bolí hlava“ a „Mne je s tebou dobre“.
Písmeno Z má ostré, dalo by sa povedať pichľavé, kontúry a preto sa píše z teba, nie s teba. Aj bolesť hlavy je pichľavá ostrá a na základe tejto vety sme vedeli, kedy máme použiť Z a kedy S.

V druhej vete je použitý inštrumentál – s kým s čím. Písmeno S má pekné krivky, na rozdiel od Z, a teda evokuje niečo hladké, príjemné – Mne je tebou dobre.

Nabudúce alebo na budúce

Oba tvary sú správne, ale v rozdielnych kontextoch. Opäť si to uvedieme na príklade.
Na budúce: „Štúdium na vysokej škole je prípravou na budúce povolanie.“
Označuje teda stav, ktorý nastane v budúcnosti.
Nabudúce: „Keď mi teraz prefotíš poznámky z cvičenia, nabudúce ti pomôžem ja.“
Tu už hovoríme o opakovanej, pokračujúcej činnosti / stave, ktorý bude nasledovať v budúcnosti.

Do konca roka alebo do konca roku

Podstatné meno rok má v genitíve jednotného čísla dvojtvar roka i roku. Prakticky to znamená, že môžete použiť oba výrazy, napr. „na začiatku roka“ ale aj na „začiatku roku“. Aj v spojení do konca roka/roku možno použiť obidva tvary, častejší tvar je roka.

Pekní vs. Pekný

Stále je dostatok ľudí, ktorí nevedia rozlíšiť kedy prídavné mená písať s mäkkým I a kedy s ypsilonom.
Veta „Aký ste pekný všetci“ doslova kričí po oprave. Za slovo „pekný“ môžete dosadiť aj iné prídavné mená – bystrý, šikovný, vysoký, chudý, hĺbavý...

V jednotnom čísle – pekný chlap – sa píše tvrdé Ý. Opäť si pomôžem mojim učiteľom zo školy, ktorý poradil mnemotechnickú pomôcku. Ý na konci je akoby postava chlapa, ktorý dvíha ruky hore – je sám a je pekný.

„Študent, ktorý absolvuje všetky prednášky, má vyššie šance na lepšiu známku. Je usilovný a lepšie pochopí učivo.“

Ak je pre vás gramatika strašiakom pri písaní bakalárskej, či diplomovej práce, zahoďte to za hlavu. Nechajte si vypracovať podklady k záverečnej práci od našich profesionálov, ktorí gramatiku perfektne ovládajú.

Podklady k záverečnej práci

Nechajte si vytvoriť podklady k vašej záverečnej práci u nás. Profesionálni autori a skvelá cena.

Už od 9€
Objednať

Galéria Najčastejšie gramatické chyby, ktoré už nikdy nespravíte