Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Prieskum v bakalárskej práci

Prieskum v bakalárke nie je povinný u každého školiteľa. Ako ho však urobiť, ak povinný je? Vysvetlíme a ponúkneme aj príklad.

Empirická časť bakalárky

Prieskum, t.j. praktická – empirická časť nebýva povinnou súčasťou každej bakalárskej práce, avšak keď už ju vypracovať musíte, mala by začínať projektom prieskumu. V ňom autor uvádza hlavný cieľ, ako aj čiastkové ciele prieskumu. Projekt prieskumu by mal tiež obsahovať predmet prieskumu, úlohy, hypotézy, charakteristiku vzorky, na ktorej sa prieskum vykonáva, organizačné zabezpečenie prieskumu, metódy použité pri prieskume a jednotlivé fázy prieskumu.

Teória verzus prieskum

Bakalárska práca je tvorená teoretickou časťou, ktorú môže, ale nemusí dopĺňať časť praktická. Ešte predtým, ako začneme svoj prieskum, mali by sme urobiť nasledovné:

- adekvátne si naštudovať odbornú literatúru, čím si vytvoríme dobrý základ, z ktorého budeme môcť ďalej vychádzať

- následne si vytýčime cieľ prieskumu

- prichádza čas vybrať vhodnú metódu plánovaného prieskumu, všetko s ohľadom na cieľ, ktorý ním chceme dosiahnuť aj vhodnú cieľovú skupinu, tzv. vzorku, na ktorej budeme daný prieskum realizovať

Metódy prieskumu

Prieskum v bakalárskej práci môžeme vykonávať viacerými spôsobmi, t.j. metódami, pričom sa nevylučuje ani kombinácia dvoch a viac metód.  K základným metódam patria:

- anketa

- dotazník

- analýza

- rozhovor

Anketa – prieskum verejnej mienky, zisťovanie názorov na určitý spoločenský jav, problém. Pokiaľ ide o bakalárku, anketa v nej by mala obsahovať aspoň 5 otázok, na ktoré potrebujeme získať odpovede od minimálne 50 respondentov.

Dotazníkjeho cieľom je zistiť názory verejnosti na problematiku, ktorou sa zaoberáme v bakalárskej práci. Obsahuje zhruba 10 otázok, na ktoré je treba získať odpovede od minimálne  30 respondentov. Dôležité je, aby bola vybraná vzorka dostatočne relevantná pre dôveryhodnosť prieskumu.

Analýzazisťuje stav veci na základe skúmania určitého konkrétneho javu.

Rozhovor – môže byť skupinový alebo s jednotlivcom. Otázky aj smer rozhovoru súvisia s témou práce, ako aj s cieľom prieskumu.

Už je vám to jasné? Ak by ste mali ešte nejaké doplňujúce otázky, pokojne sa na nás obráťte. Sme tu pre vás.